ไทย / Eng

สัจธรรมคำสอนและชีวประวัติหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ แห่งวัดป่าสีดาพระรามลักษณรัตนโคตร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ โพธิสัตโต
(หลวงปู่ทองคำศรี รัตนโคตร)
อดีตประธานสงฆ์ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร
ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ โพธิสัตโต หรือหลวงปู่ทองคำศรี รัตนโคตร (ตามชื่อเดิมของท่าน) พระมหาโพธิสัตว์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง เป็นพระมหาเถระผู้มีจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง กับการเสวยพระชาติเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ เพื่อการนำพาเหล่าสัตว์ ข้ามโอฆะสงสาร สู่ทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นเวลากว่า ๕๗ พรรษา แห่งการอุทิศชีวิตเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา และการเผ่ยแผ่่ธรรมอันประเสริฐขององค์สมเ็ด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จนได้ล่วงละสังขารนี้ไป เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ ด้วยอายุสังขาร ๗๗ ปี ณ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และทางคณะศิษยานุศิษย์ ได้ เก็บรักษาร่างสังขารของพระเดชพระคุณท่าน ฯ ไว้ในโลงแก้ว และมีการสรงร่างสังขารด้วยหัวน้ำหอมเป็นประจำทุกปี อันด้วยเกียรติคุณและคุณูปการอย่างยิ่งต่อ พระพุทธศาสนา จึงควรค่าอย่างยิ่งแล้วต่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณของพระเดชพระคุณท่านฯ Buddhapunyo.org ขอน้อมสักการะ ต่อองค์คุณของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ และขอมอบถวายการเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณเพื่อเป็นอาจาริยบูชา
อ่านต่อ >>


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 
 
 
 
 

การบุคคลจะเดินหนีจากอกุศล เพราะผลความเพียรของตนไม่หยุดยั้ง
คำสอนหลวงปู่ทองทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ติดต่อทีมงาน
admin@buddhapunyo.org

เว็บไซต์ www.buddhapunyo.org

  ประวัติโดยสังเขปของ
หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
ชื่อเดิม ทองคำศรี จันทะคัต
เกิดเมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗
บรรพชาเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี
อุปสมบทเมื่อ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยมีพระสุมพิมพ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดศรีจันทร์เขืองใหญ่ ต.หมูม้น อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้รับฉายาว่า "พุทธปัญโญ"
อัลบั้มภาพ
หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

อัลบัมภาพย้อนรอย
หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

อัลบัมภาพย้อนรอย
หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

อัลบัมภาพย้อนรอย
หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
มีต่อ >>

สภาพร่างสังขารหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
ในโลงแก้วปรับอากาศ ณ วัดสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร
ภาพเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒


สัจธรรมคำสอนของหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
หมายเหตุ คำสอนทั้งหมดล้วนเป็นมรดกธรรม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้ฝากทิ้งไว้เป็นเสียงบันทึก ในครั้งที่ท่านฯ ยังมีชีวิตอยู่ ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ Buddhapunyo.org ได้ถอดความและเรียบเรียง เพื่อเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ เพื่อเป็นมรดกธรรมและรองทางของพระเดชพระคุณท่านฯ
ปฏิทินกิจกรรม
พิธีสรงร่างสังขารด้วยหัวน้ำหอมและเปลี่ยนผ้าไตรฯ ถวายแด่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
ในวันสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) และวันออกพรรษา (ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๑๑) ของทุกปี รายละเอียด >>
การทำบุญกตัญญุตาประจำปี อุทิศแด่หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ รายละเอียด >>
 

วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ในวันนี้
 

หลวงพ่อสุวิทยา จันตะธัมโม ประธานสงฆ์ วัดสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร องค์ปัจจุบัน

 
 

ความคืบหน้าการก่อสรา้งวิหารพระศรีอาริยเมตไตรย์

 
 

 

 

 


www.buddhapunyo.org

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ชีวประวัติหลวงปู่ทองทิพย คำสอนหลวงปู่ทองทิพย์ อัลบัมภาพ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ติดต่อเรา
ิพย์ อัลบัมภาพ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ติดต่อเรา