ไทย / Eng

สัจธรรมคำสอนและชีวประวัติหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ แห่งวัดป่าสีดาพระรามลักษณรัตนโคตร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เรื่องเล่าของ หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ใครผู้ได้พบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดร

ที่มา คำสอนเรื่องนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองทิพย์ฯ ได้เล่าสอนให้กับลูกศิษย์ท่านหนึ่ง ณ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ในปลายปี พ.ศ.๒๕๔๒
......................................................................................................................
หลวงปู่ท่านเมตตาเล่าสอนว่า
“ใครที่ได้พบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้น ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะท่านอยู่เหนือโลก อยู่นอกเหนือความแก่ ความตาย จะสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ จะแปลงเป็นหนุ่ม เป็นแก่ เป็นเด็ก หรือเป็นแมลงอะไรก็ได้ หรือจะไปไหนก็ได้”
......................................................................................................................

 

-จบ-

เรื่องเล่าของ หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
www.buddhapunyo.org

สัจธรรมคำสอน หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
เรื่อง อริยสัจ ๔
โปรดสรรพสัตว์ เวไนยสัตว์ที่เขาใหญ่
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ เมตตาให้พรแก่ญาติโยม
ทุคคตะชาดก
พระเจ้าสังขรจักร ได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระควัมปติสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมาธิปไตย
พระอชิตะภิกษุ (อธิษฐานบารมี)
ความเพียร
เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารออกผนวช
การะเกดชาดก
ศิษย์หลวงปู่ฯ ถามตอบปัญหาเรื่องอนาคตวงศ์
ศิษย์หลวงปู่ฯ อธิษฐานกรรมฐาน
และหลวงปู่ให้ธรรมมะ
พระพุทธองค์ทรงปราบทิฐิพระยามารและธิดามาร
การขุดให้ถึง-การเดินให้สุด
 
 
รวมเรื่องจาก หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
  ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่ สั้นที่สุด
  จันทโคร(จันทโครพ)
  ธุดงค์พบฝูงช้าง
  นกกระจาบขาวชาดก
  โบกมือไล่ฝน
   

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ใช้กรรมฐานแก้โรคภัย

พ่อพระอินทร์เอายามาให้รักษาหลวงปู่

มนุษย์กายสิทธิ์

ใครผู้ได้พบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดร
ให้ทำทานดุจพระเวสสันดร
 
 

www.buddhapunyo.org

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ชีวประวัติหลวงปู่ทองทิพย คำสอนหลวงปู่ทองทิพย์ อัลบัมภาพ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ติดต่อเรา